Skierowanie na badania lekarskie – darmowy formularz

by Ola Zulawinska on 6 września 2010

Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 229 § 4 K.p.) jako pracodawca nie możesz dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Jesteś Odpowiedzialny za zapewnienie istnienia takiego orzeczenia lekarskiego. W razie stwierdzenia braku stosownego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego do tego lekarza ponosisz odpowiedzialność za wykroczenie z art. 283 § 1 K.p., czyli grozi ci grzywna do 5.000.- zł.


Obowiązkiem pracownika, zgodnie z art. 211 pkt 5 K.p. jest poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim oraz innym zaleconym przez lekarza badaniom i stosowanie się do zaleceń lekarskich.

Wygodny i darmowy druk skierowania na badania lekarskie znajdziesz na TEJ STRONIE – w zakładce dokumenty.

Related Posts with Thumbnails

Leave a Comment

Previous post:

Next post:

Może cie zainteresować także: